Навчальний посібник "Духовні і моральні основи в житті суспільства. 6 клас"

Духовні і моральні основи в житті суспільства: навчальний посібник для 6 класу закладів загальної середньої освіти / І.Л. Сіданіч, О.Г. Рогова, Є.А. Сурело, Н.М. Лахман. – Київ, 2023. 

Схвалено для використання в освітньому процесі рішенням експернтої комісії з етики та предметів морального спрямування від 06 вересня 2023 року (протокол № 5) № 3.0494-2023 у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам.

Підготовлено відповідно до модельної навчальної програми "Духовність і мораль в житті людини і суспільства". 5-6 класи. Автори: В.М. Жуковський, І.Л. Сіданіч, Д.Г. Грищук, І.І. Губеня, Н.М. Лахман.

(Наказ Міністрерства освіти і науки України  

№ 143 від 09.02.2022)


Ціль уроку. Пояснення понять "сім'я", "мама", "тато", "брат", "сестра", "бабуся", "дідусь", "духовна родина", "рідні". Розвиток умінь вдало описувати функції і обо'язки членів сім'ї. Виховання поважливого ставлення до правил прийнятих в сім'ї і бажання виконувати свої сімейні обов'язки.


Ціль уроку. Формування вмінь роботи з різними джерелами інформації; складати, презентувати й описувати своє родинне дерево. Розвиток навичок характеризувати членів сім'ї і родини щодо духовних і моральних цінностей; розвиток словникового запасу учнів та оперування яскравими мовними виразами. Виховання бажання досліджувати власний родовід, поважливого ставлення до членів сім'ї, традицій роду.


Ціль уроку. Дослідження залежності бажання учнів навчатися й отримувати знання від морально-комфортної атмосфери в школі; підведення дітей до висновку про важливість знань вжитті людини. Розвиток логічного мислення, просторової уваги, пам'яті, розумовоїактивності, інтуїції, пізнавальної самостійності та інтересу, потреби в самоосвіті, ініціативність, творчість, обґрунтованість суджень. Виховання позитивного ставлення до навчально-пізнавальної діяльності.


Ціль уроку. Закріплення і вдосконалення знань про загальнолюдські моральні цінності; розширення і узагальнення поняття дітей про поведінку між людьми, про вихованість і чемність. Розвиток вміння свідомо дотримуватись усталених норм поведінки. Виховання в учнів бажання бути культурною, виховною, милосердною й доброю людиною. 


Ціль уроку. Розширення і поглиблення поняття дружба і товаришування - важливих показників вихованості учнів. Розвиток навичок уважного ставлення до товаришів, уміння бачити недоліки у своїй повелінці й виправляти їх; сприйманні різних життєвих ситуацій, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з них. Виховання в учнів правильного ставлення до таких понять, як "друг", "дружба"; розвиток загальнолюдських чеснот. 


Урок 6. Добромовність чи лихослів'я?

Ціль уроку. Формування культури мовлення; розширення знань про культуру мовлення й мовний етикет та їз використання на основі "духовно-моральних цінностей. Розвиток вміння аналізувати, об'єктивно, творчо і критично сприймати та порівнювати особисті вчинки та вчинки інших людей у контексті духовних і моральних цінностей. Виховання прагнення застосовувати духовні і моральні цінності на практиці й аналізувати ситуації з реального життя на їх відповідність нормам і принципам духовності.


Урок 7. Повага чи зневага? 

Ціль уроку. Формування розуміння важливості ставлення до інших з повагою; комунікативних навичок. Розвиток вміння працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і інший, зокрема взятий з історії та духовної літератури досвід; ефективно співпрацювати з іншими; усвідомлення впливу духовних і моральних цінностей на психічне здоров'я особистості та колективу. Виховання прагнення діяти й реалізовувати духовні і моральні цінності в особистих, сімейних та суспільно життєвих ситуаціях.


Урок 8. Товариськість чи самотність?

Ціль уроку. Збагачення й розвиток уявлень учнів про те, що таке дружба й товаришування та якими мають бути справжні друзі. Розвиток навичок створення атмосфери дружби, товариськості, доброзичливості та взаєморозуміння. Виховання розуміння важливості загальнолюдських цінностей, таких як чуйність, сердечність, співпереживання.